Oferujemy feminizowane nasiona marihuany przeznaczone do celów kolekcjonerskich. Dołącz do innych kolekcjonerów i wybierz nasiona najlepszej jakości od farmanasion.pl!

Ministerstwo rolnictwa dąży do złagodzenia ograniczeń w uprawie konopi włóknistych

Ministerstwo rolnictwa dąży do złagodzenia ograniczeń w uprawie konopi włóknistych

Resort rolnictwa popiera złagodzenie ograniczeń w uprawie konopi włóknistych. Proponuje zmniejszenie ograniczeń administracyjnych i zwiększenie dopuszczalnego poziomu THC. Wszystko to ma na celu rozwój polskiego rynku konopi.

Inicjatywa resortu rolnictwa jest odpowiedzią na postulaty rolnicze zgłoszone na lutowym posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. biogospodarki w rolnictwie.

Uprawa konopi włóknistych o zawartości do 1% THC w suchym materiale

Rolnicy podkreślają, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (LCDA) nakłada ograniczenia na zawartość THC we włóknach konopi. W obecnej sytuacji, jeśli zawartość THC jest większa niż 0,2%, plantator może stracić całą swoją uprawę i podlegać poważnym karom. Mimo wszystkich pozwoleń i podpisanych umów, rolnicy uprawiający konopie włókniste są traktowani przez policję jak przestępcy. Druga sprawa to fakt, że zwiększenie dopuszczalnego stężenia THC w konopiach pozwoliłoby polskim rolnikom uprawiać więcej ich odmian.

Resort rolnictwa przekazał propozycje zmian w przepisach do Ministerstwa Zdrowia. Ten resort musi zająć się sprawą, ponieważ proponowane zmiany będą miały wpływ na ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Jan Białkowski, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa, wyjaśnił, że proponowane zmiany zmniejszą obciążenia administracyjne i ograniczą monitorowanie uprawy i skupu konopi. Proponują też zmianę kierunku jej zagospodarowania.

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na wszystkie pytania i uwagi. Podkreśliło znaczenie "stworzenia możliwości przetwarzania i przemysłowego wykorzystania konopi w celu wdrożenia innowacyjnych produktów konopnych. Rynek ten rozwija się dynamicznie zarówno w Europie, jak i na świecie." Boom jest szansą dla polskiej gospodarki i rolnictwa na korzyści. Sytuację może poprawić uruchomienie krajowych programów wsparcia konopi przemysłowych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - To odpowiedź wiceministra Białkowskiego dla posła Jarosława Sachajko (PSL-Kukiz'15), który był interpelowany przez sejmową podkomisję ds. biogospodarki, innowacji w rolnictwie i nauki.

"Mając na uwadze dalszy rozwój upraw konopi włóknistych w Polsce, skierowałem 4 marca 2020 r. pismo do Ministerstwa Zdrowia. Była to propozycja zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., art. 852). dotyczących uprawy konopi włóknistych. Proponowane zmiany obejmują: zmniejszenie obciążeń i ograniczeń administracyjnych związanych z monitorowaniem uprawy i skupu konopi; ukierunkowanie gospodarki nimi; kryminalizację producentów odmian konopi dopuszczonych do uprawy w kraju; definicję konopi włóknistych.

- Minister poinformował.

Resort wspomniał też o postulacie, aby do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych wpisane zostały odmiany konopi zawierające minimum 1 proc. THC. Wyjaśnia, że przepisy Unii Europejskiej dotyczące nasiennictwa nie ograniczają wpisywania odmian konopi do krajowych rejestrów pod względem zawartości THC. Jedynie przepisy o płatnościach bezpośrednich ograniczają możliwość otrzymania dopłat za zawartość THC poniżej 0,2% w suchym materiale.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii określa górną granicę zawartości THC w konopiach włóknistych. To są zmiany, które powinny zostać wprowadzone.

Wiceminister zwrócił uwagę, że Polska ma dobre warunki glebowe i klimatyczne do uprawy konopi włóknistych. Jest to wieloletnia tradycja w naszym kraju. W piśmie wiceministra czytamy:

"Sektor nasion konopi ma wiele możliwości rozwoju, ponieważ konsumenci dostrzegają korzyści zdrowotne, ekologiczne i użytkowe płynące z oleju konopnego i naturalnych włókien. Dużym atutem jest pozytywny wpływ uprawy konopi na bioróżnorodność i zrównoważenie produkcji rolnej.

W ostatnich latach wzrosła popularność uprawy konopi włóknistych w Polsce. Areał pod uprawę konopi włóknistych od 2012 r. zwiększył się o ok. 0,6 tys. ha do ok. 3000.

Źródło: farmer.pl

O serwisie

Sklep internetowy Farma Nasion oferuje jedynie najlepszego gatunku nasiona marihuany. Zapraszamy na miłe zakupy,

Zespół Farma Nasion 

Kwas askorbinowy - zobacz na vitac.pl

Warto zobaczyć