Oferujemy feminizowane nasiona marihuany przeznaczone do celów kolekcjonerskich. Dołącz do innych kolekcjonerów i wybierz nasiona najlepszej jakości od farmanasion.pl!

Podatek akcyzowy na suszone CBD? Mamy odpowiedzi.

Podatek akcyzowy na suszone CBD? Mamy odpowiedzi.

Na wszelkiego rodzaju forach dyskutuje się na temat suszu CBD i akcyzy. Poseł Jacek Bury zwrócił się do Ministra Finansów o wyjaśnienie tej kwestii. Wyroby konopne, które są przeznaczone do palenia lub waporyzacji są zwolnione z akcyzy. Wyjaśnimy, które produkty konopne są zwolnione z akcyzy i w jakiej wysokości.

Podatek akcyzowy na susz CBD?

Ustawodawca w 2018 roku zdecydował o opodatkowaniu tzw. wyrobów nowatorskich przeznaczonych do podgrzewania lub palenia (waporyzacji). Akcyza na wyroby nowatorskie miała wejść w życie w lipcu 2018 roku. Jednak ze względu na COVID-19 termin ten został opóźniony do 1 października 2020 roku. Akcyza dotyczy wyrobów z konopi włóknistych przeznaczonych do palenia lub waporyzacji. Dołączenie do Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany posła Jacka Burego w celu ustalenia, czy wyroby z konopi włóknistych przeznaczone do palenia lub wapowania podlegają opodatkowaniu akcyzą jako wyroby nowatorskie. Oto treść zapytania

Panie Ministrze, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3 poz. 11) zawiera w treści art. 9b zwrot "suszu do produkcji wyrobów tytoniowych lub"
"wyrobów nowatorskich".
Jako Parlamentarzysta wchodzę w skład Parlamentarnego Zespołu na rzecz Legalizacji Marihuany. Mając na uwadze dobro pacjentów stosujących leczniczą marihuanę w postaci detalicznych skrętów z suszem włóknistym, ewentualnie z dodatkiem suszu tytoniowego, zwracam się z pilną prośbą o odpowiedź na następujące pytania
Odpowiedzi na następujące pytania

- Czy ustawa używa sformułowania "produkty nowatorskie"?
Opisane powyżej skręty z konopi włóknistych, powodując tym samym powstanie obowiązku podatkowego
Ustawa o podatku akcyzowym powstałego w związku z produkcją lub wprowadzeniem do obrotu takiego wyrobu?

- Czy Ministerstwo Finansów stara się wyjść naprzeciw potrzebom finansowym pacjentów?
Stosowanie powszechnie dostępnych w handlu detalicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skrętów
Produkowane są suszone konopie włókniste z możliwością dodania suszu tytoniowego.
"Czy pomoże nam Pan skonkretyzować przepisy ustawy w tym zakresie?"

Odpowiedź Ministerstwa była następująca:

Przepisy wcześniej jasno określały, że susz konopi można palić, ale nie tytoń (np. pre-rolle z suszem CBD), więc zapytanie dotyczyło wyrobów konopi włóknistych przeznaczonych do waporyzacji. Z odpowiedzi wynika, że susz konopi włóknistych CBD oraz płyny CBD są objęte akcyzą.

Ostatnia zmiana ustawy o podatku akcyzowym objęła produkty do waporyzacji. Weszła ona w życie w październiku ubiegłego roku. Pierwotnie przepisy miały wejść w życie w lipcu. Jednak ze względu na COVID-19 termin został przedłużony i obecnie obowiązują one od początku października 2020 roku.

Akcyza na CBD suszone jako takie nie obowiązuje, a jedynie na CBD przeznaczone do palenia lub wapowania. Podatek akcyzowy nie dotyczy konopi suszonych w stanie naturalnym.

Jaka jest akcyza na produkty CBD przeznaczone do palenia lub waporyzacji?

Ustawa o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych odnosi się do dwóch głównych pozycji dla produktów niebędących tytoniem. Są to papierosy i tytoń do palenia. Cena tytoniu/papierosów jest używana do obliczania akcyzy na susz konopi do palenia lub waporyzacji.

Jakie przepisy dotyczą wyrobów tytoniowych i czym one są? Może to być susz konopi, z którego zrobiono 20 gotowych do spożycia "papierosów". W tym przypadku prawo traktuje je jak papierosy. Papierosy podlegają najwyższej stawce 747,67 za 1000 sztuk, czyli około 75 groszy za "papierosa". Łatwo zauważyć, że dla paczki 20 pre-rollsów akcyza wyniosłaby około 15 zł.

Zupełnie inaczej jest w przypadku suszu, który przeznaczony jest do waporyzacji.

Podstawą opodatkowania wyrobów nowatorskich takich jak CBD susz do waporyzacji jest ich ilość wyrażona w kilogramach (art. 98c ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym). Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram oraz 32,05% od średniej ważonej ceny detalicznej tytoniu do palenia (art99c ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym).

Art. 99c ust. 4 Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł od każdego kilograma i 32,05% od średniej ważonej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Art. 99c ust. 5 W przypadku produkcji niezgodnej z art. 47 stawkę akcyzy na wyroby nowatorskie stosuje się w wysokości 155,79 zł za kilogram i 32,05% za trzykrotność średniej ważonej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Jeden gram suszu CBD będzie kosztował 35 gr. Za produkcję zapłacimy 75 gr. Przepakowywanie jest w świetle prawa uznawane za produkcję.

Przepisy jasno określają, że produkty CBD przeznaczone do waporyzacji również muszą podlegać akcyzie. Skarb państwa może domagać się zaległego podatku od wszystkich firm, które wyprodukowały lub sprzedały produkty CBD do palenia lub waporyzacji.

O serwisie

Sklep internetowy Farma Nasion oferuje jedynie najlepszego gatunku nasiona marihuany. Zapraszamy na miłe zakupy,

Zespół Farma Nasion 

Kwas askorbinowy - zobacz na vitac.pl