Oferujemy feminizowane nasiona marihuany przeznaczone do celów kolekcjonerskich. Dołącz do innych kolekcjonerów i wybierz nasiona najlepszej jakości od farmanasion.pl!

ONZ głosuje 12 grudnia nad globalną zmianą klasyfikacji marihuany

ONZ głosuje 12 grudnia nad globalną zmianą klasyfikacji marihuany

Na początku ubiegłego roku informowaliśmy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), naciska na zmianę klasyfikacji marihuany i usunięcie jej z listy niebezpiecznych narkotyków. Komisja ONZ ds. Środków Odurzających musi głosować w tej sprawie. Chociaż głosowanie zostało pierwotnie zaplanowane na ponad dekadę temu, wiele krajów musi rozważyć, jak drastyczna jest zmiana polityki dotyczącej marihuany.

Przeklasyfikowanie marihuany na świecie

W 2018 roku, W 2018 roku, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), przeprowadziła przegląd międzynarodowych regulacji dotyczących marihuany. WHO zaleciła, aby obsługiwana przez ONZ Komisja ds. Narkotyków, (CND), zrewidowała swoją klasyfikację marihuany jako jednego z najbardziej niebezpiecznych narkotyków na świecie, o czym informowaliśmy w T U T A J.

Zgodnie z Jednolitą Konwencją o Środkach Odurzających (1961), marihuana jest obecnie klasyfikowana przez ONZ w tabeli I i tabeli IV. Tabela IV grupy zarezerwowana jest dla silnie uzależniających i niebezpiecznych opioidów. Do tej tabeli należą takie narkotyki jak heroina czy fentanyl.

Komitet Ekspertów WHO ds. uzależnienia od narkotyków, (ECDD), zalecił usunięcie kwiatu i żywicy konopi z tabeli IV i umieszczenie ich tylko w tabeli I. Aneks, w którym znajdują się tezy tabeli I, jest ściśle kontrolowany. Pomogłoby to jednak w dwóch podstawowych kwestiach: badania nad konopiami byłyby znacznie łatwiejsze, a zmiany prawne, takie jak legalizacja, byłyby znacznie łatwiejsze.

ECDD rekomenduje Komisji Leków wyeliminowanie wszystkich produktów CBD o niskiej zawartości THC ze wszystkich tabel. To de facto uczyniłoby CBD legalnym we wszystkich 50 stanach. Grupa zaleciła również, aby leki oparte na THC, takie jak Marinol i Sativex, które zostały opracowane w laboratoriach, zostały umieszczone w bardziej restrykcyjnej kategorii. CND powinno również zalecić, aby ekstrakty i nalewki z konopi zostały usunięte ze wszystkich tabel z 1961 roku.

W marcu 2013 roku miało się odbyć głosowanie w tej sprawie. Zostało ono przełożone. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie T U T A.

Stwierdziliśmy wtedy, że "sporo z 53 krajów członkowskich CND poprosiło o dodatkowy czas na rozważenie zaleceń WHO." Japonia jest jednym z nich i traktuje użytkowników marihuany równie surowo jak użytkowników heroiny. Stany Zjednoczone są kolejnym przykładem. Ma medyczną marihuanę legalną w 34 stanach, podczas gdy rekreacyjna marihuana jest legalna w dwunastu. Z kolei Niemcy pozwalają na zakup medycznej marihuany w aptekach.

Niektóre państwa członkowskie ONZ są przerażone perspektywą zakończenia prawie stuletniej prohibicji na marihuanę.

Jak podaje portal Marijuana Business Daily:

Niektóre delegacje wydają się nie rozumieć implikacji i konsekwencji, podczas gdy inne są gotowe do głosowania

CND proponuje zorganizowanie trzech spotkań tego lata w celu rozwiązania tego problemu.

Istnieją obawy, że pandemia COVID-19 może opóźnić spotkania tego lata, a nawet ostateczne głosowanie w grudniu. Komisja ds. Narkotyków poinformowała państwa członkowskie, że harmonogram jest nadal realizowany. W przypadku, gdy nadal będą obowiązywać ograniczenia w podróżowaniu związane z koronawirusem, agencja zasugerowała wirtualne spotkania.

Spotkania będą dotyczyły przede wszystkim "wymiany poglądów między krajami członkowskimi na temat konsekwencji czynników ekonomicznych, prawnych, administracyjnych i innych, a także sposobów ich rozwiązania, jeśli któraś z tych sugestii zostanie przyjęta."

Oczekuje się, że spotkania zakończą się do końca lata. Mogłoby to dać ECDD możliwość zrewidowania swoich zaleceń w celu uwzględnienia obaw lub ewentualnych zastrzeżeń państw członkowskich.

O serwisie

Sklep internetowy Farma Nasion oferuje jedynie najlepszego gatunku nasiona marihuany. Zapraszamy na miłe zakupy,

Zespół Farma Nasion 

Kwas askorbinowy - zobacz na vitac.pl