Regeneracja kości pod wpływem konopi

Do niedawna w środowisku medycznym panowało przekonanie, że THC, substancja psychoaktywna zawarta w konopiach indyjskich, może być odpowiedzialna za przypadki osteoporozy u osób w młodym wieku. Badania prowadzone odnośnie tego zagadnienia pokazywały, że tak istotnie może być. THC spowalniało regenerację kości i sprawiało, że ich gęstość u młodych ludzi palących marihuanę była niższa. Wyniki te zorały potwierdzone przez zespół badaczy z Edynburga, które wyniki swoich badań na myszach opublikował ostatnio na łamach Cell Metabolism. Badanie zakładało, że THC będzie oddziaływał z receptorem CB1 odpowiedzialnym za proces mineralizacji kości, który u osób starszych powoduje, że w kościach pojawiają się także komórki tłuszczowe i tym samym zmniejsza się ich wytrzymałość.

Ku zaskoczeniu naukowców, u starszych osobników, u których badanie zostało przeprowadzone, odnotowano dokładnie odwrotne rezultaty w stosunku do tego, co zaobserwowano u osobników młodych. THC realnie opóźniło przebieg osteoporozy. Arthritis Research Campaign, fundacja zajmująca się chorobami reumatycznymi i osteoporozą, określiła te wyniki jako obiecujące i dające nadzieje 30% populacji kobiet i 12% populacji mężczyzn, którzy w swoim życiu będą mieli problemy z gęstością kości. W najbliższym czasie zostaną sumptem tej organizacji przeprowadzone badania na ludziach, w których określone zostanie, dlaczego ten sam specyfik może mieć rożne działanie u osób różniących się wiekiem i jakie warunki należy stworzyć, by jego pozytywne efekty przeważały nad negatywnymi skutkami przyjmowania THC. Może to być milowy krok w walce z osteoporozą.

9 listopada 2015